News & Aktuelles

Ausbau Radwegesystem in der Gemeinde Edewecht
16.05.2018 - Allgemeine Darstellung Im Rahmen von LEADER – Parklandschaft Ammerland – ist...
Gemeindeweites Konzept für Ortseingangs- und Informationsschilder
14.05.2018 - Gemeindeweites Konzept für Ortseingangs- und Informationsschilder im Ort Edewecht und...
Ein Abend mit Broadway-Glamour in Edewecht
09.05.2018 - Kulturelles Sommer-Highlight mit Hannover Showband, Siggy Davis und Ivo Berkenbusch "Welcome...
Gemeinsam WM-Spiele auf dem Marktplatz anschauen
09.05.2018 - Die Fußball-WM in Russland ist noch schöner, wenn man gemeinsam...
Terminänderung Wirtschafts- und Haushaltsausschuss
08.05.2018 - Der Termin für die nächste Sitzung des Wirtschafts- und Haushaltsausschusses...
Dorfentwicklung in der Dorfregion Edewecht-West
07.05.2018 - Am 17. Mai 2018 findet um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus...
Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste
16.04.2018 - Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde Edewecht für die...
Unbezahlbar und freiwillig - Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagemant 2018
04.04.2018 - Dieses Jahr findet zum 15. Mal der Wettbewerb "Unbezahlbar und...
Höchstspannungsleitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen: Ankündigung terrestrischer Ergänzungsmessungen
14.03.2018 - Für die beiden Abschnitte der 380-kV-Höchstspannungsleitung Conneforde – Cloppenburg –...

Parking dla samochodów ciężarowych

Parking Industriestraße płatny
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 0:00 - 24:00

 

Regulamin parkingu:

1. Na terenie całego parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego (StVO).

2. Korzystanie z parkingu jest płatne. Opłata pobierana jest ryczałtem za każde rozpoczęte 24 godziny i płatna jest natychmiast po zaparkowaniu samochodu ciężarowego.

3. Bilet parkingowy należy zabezpieczyć i umieścić za przednią szybą w sposób zapewniający dobrą czytelność z zewnątrz.

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów ciężarowych. Do parkowania bez specjalnych uprawnień należy używać wyłącznie oznakowanych miejsc parkingowych o numerach od 1 do 10.

5. Korzystanie z parkingu odbywa się na własne ryzyko. Prowadzący parking nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, szkody rzeczowe i majątkowe, w szczególności w przypadku uszkodzenia, włamania lub kradzieży samochodu oraz za szkody przy przestawianiu lub odholowywaniu bezprawnie i/lub błędnie zaparkowanych pojazdów.

6. Niedozwolone jest używanie otwartego ognia, tankowanie pojazdów, wykonywanie prac związanych z naprawą i czyszczeniem, pozostawianie na dłużej pracującego silnika, parkowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu lub uszkodzonych oraz odstawianie przyczep/naczep i wszelkich innych przedmiotów.

7. Korzystanie z kontenera sanitarnego jest bezpłatne dla kierowców pojazdów i osób towarzyszących, o ile mogą wylegitymować się kartą parkingową potwierdzającą prawo do korzystania z parkingu. Za korzystanie z natrysków pobierana jest opłata.

8. Z parkingu i jego wyposażenia należy korzystać we właściwy sposób. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt parkującego.

9. Czyszczenie parkingu i urządzeń sanitarnych wykonywane jest przez właściciela, jednak użytkownik zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenia, za które odpowiada. W przeciwnym razie właściciel upoważniony jest do zlecenia usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt parkującego.

10. Pojazdy zaparkowane wbrew przepisom lub zakazom zostaną odholowane za odpłatą.