News & Aktuelles

Straßensperrung wegen Krötenwanderung
25.02.2020 - Beeinträchtigungen vom 24.02.2020 bis voraussichtlich Mitte April Wie in den vergangenen...
Osterfeuer anmelden
10.02.2020 - Vielerorts sieht man bereits die Vorbereitungen auf das Abbrennen der...
Demografiegutachten der Gemeinde Edewecht
31.01.2020 - Das Demografiegutachten der Gemeinde Edewecht ist auf dieser Homepage unter...
Öffentlicher Trinkwasserspender im Rathaus
24.01.2020 - Mit einem Trinkwasserspender macht der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) jetzt im...
Vollmitgliedschaft im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt“
21.01.2020 - In der Ratssitzung vom 17.12.2020 wurde die Vollmitgliedschaft der Gemeinde...
Kultur-Programm 2020
07.01.2020 - Das Kulturprogramm 2020 des Edewechter Kulturbüros ist online....
Modellprojekt Tempo 30 in Edewecht
29.11.2019 - Die Gemeinde Edewecht wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,...

Parking dla samochodów ciężarowych

Parking Industriestraße płatny
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 0:00 - 24:00

 

Regulamin parkingu:

1. Na terenie całego parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego (StVO).

2. Korzystanie z parkingu jest płatne. Opłata pobierana jest ryczałtem za każde rozpoczęte 24 godziny i płatna jest natychmiast po zaparkowaniu samochodu ciężarowego.

3. Bilet parkingowy należy zabezpieczyć i umieścić za przednią szybą w sposób zapewniający dobrą czytelność z zewnątrz.

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów ciężarowych. Do parkowania bez specjalnych uprawnień należy używać wyłącznie oznakowanych miejsc parkingowych o numerach od 1 do 10.

5. Korzystanie z parkingu odbywa się na własne ryzyko. Prowadzący parking nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, szkody rzeczowe i majątkowe, w szczególności w przypadku uszkodzenia, włamania lub kradzieży samochodu oraz za szkody przy przestawianiu lub odholowywaniu bezprawnie i/lub błędnie zaparkowanych pojazdów.

6. Niedozwolone jest używanie otwartego ognia, tankowanie pojazdów, wykonywanie prac związanych z naprawą i czyszczeniem, pozostawianie na dłużej pracującego silnika, parkowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu lub uszkodzonych oraz odstawianie przyczep/naczep i wszelkich innych przedmiotów.

7. Korzystanie z kontenera sanitarnego jest bezpłatne dla kierowców pojazdów i osób towarzyszących, o ile mogą wylegitymować się kartą parkingową potwierdzającą prawo do korzystania z parkingu. Za korzystanie z natrysków pobierana jest opłata.

8. Z parkingu i jego wyposażenia należy korzystać we właściwy sposób. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt parkującego.

9. Czyszczenie parkingu i urządzeń sanitarnych wykonywane jest przez właściciela, jednak użytkownik zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenia, za które odpowiada. W przeciwnym razie właściciel upoważniony jest do zlecenia usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt parkującego.

10. Pojazdy zaparkowane wbrew przepisom lub zakazom zostaną odholowane za odpłatą.