News & Aktuelles

"Overbeck" kommt erst am 2. Mai 2018 nach Edewecht - Terminänderungen bei der Krimi-Lesereihe
19.03.2018 - Aufgrund von kurzfristig festgelegten Dreharbeiten für eine Doppelfolge der beliebten...
Höchstspannungsleitung Conneforde-Cloppenburg-Merzen: Ankündigung terrestrischer Ergänzungsmessungen
14.03.2018 - Für die beiden Abschnitte der 380-kV-Höchstspannungsleitung Conneforde – Cloppenburg –...
Frühjahrsputz in Edewecht
01.03.2018 - Auch dieses Jahr soll in der Gemeinde Edewecht wieder eine...
Osterfeuer
15.02.2018 - Osterfeuer erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Hinsichtlich des...
Das Kultur-Programm 2018 ist erschienen
02.02.2018 - Wer in schönen Dingen einen schönen Sinn entdeckt, hat Kultur....
Dorfentwicklung in der Dorfregion Edewecht-West
29.01.2018 - Am 7. Februar 2018 findet um 19.00 Uhr im „Haus...
Witterungsbedingte Sperrung von Sandwegen
23.01.2018 - Der Zustand der Sandwege in der Gemeinde Edewecht hat sich...
Reisemobilstellplatz - Eingeschränkte Nutzung
10.01.2018 - Aufgrund von Umbauarbeiten am Rathaus stehen ab der 2. KW...
Sanierung einer Brache zur Nachnutzung als Wohnbebauung in Edewecht
05.01.2018 - 2001 wurde in Edewecht damit begonnen, östlich des heutigen Verbrauchermarktes...

Parking dla samochodów ciężarowych

Parking Industriestraße płatny
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 0:00 - 24:00

 

Regulamin parkingu:

1. Na terenie całego parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego (StVO).

2. Korzystanie z parkingu jest płatne. Opłata pobierana jest ryczałtem za każde rozpoczęte 24 godziny i płatna jest natychmiast po zaparkowaniu samochodu ciężarowego.

3. Bilet parkingowy należy zabezpieczyć i umieścić za przednią szybą w sposób zapewniający dobrą czytelność z zewnątrz.

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów ciężarowych. Do parkowania bez specjalnych uprawnień należy używać wyłącznie oznakowanych miejsc parkingowych o numerach od 1 do 10.

5. Korzystanie z parkingu odbywa się na własne ryzyko. Prowadzący parking nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, szkody rzeczowe i majątkowe, w szczególności w przypadku uszkodzenia, włamania lub kradzieży samochodu oraz za szkody przy przestawianiu lub odholowywaniu bezprawnie i/lub błędnie zaparkowanych pojazdów.

6. Niedozwolone jest używanie otwartego ognia, tankowanie pojazdów, wykonywanie prac związanych z naprawą i czyszczeniem, pozostawianie na dłużej pracującego silnika, parkowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu lub uszkodzonych oraz odstawianie przyczep/naczep i wszelkich innych przedmiotów.

7. Korzystanie z kontenera sanitarnego jest bezpłatne dla kierowców pojazdów i osób towarzyszących, o ile mogą wylegitymować się kartą parkingową potwierdzającą prawo do korzystania z parkingu. Za korzystanie z natrysków pobierana jest opłata.

8. Z parkingu i jego wyposażenia należy korzystać we właściwy sposób. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt parkującego.

9. Czyszczenie parkingu i urządzeń sanitarnych wykonywane jest przez właściciela, jednak użytkownik zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenia, za które odpowiada. W przeciwnym razie właściciel upoważniony jest do zlecenia usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt parkującego.

10. Pojazdy zaparkowane wbrew przepisom lub zakazom zostaną odholowane za odpłatą.