News & Aktuelles

Schließung des Rathauses
21.03.2019 - Aufgrund einer zweitägigen internen dienstlichen Veranstaltung kann der reguläre Betrieb...
Frühjahrsputz in Edewecht
05.03.2019 - Auch dieses Jahr soll in der Gemeinde Edewecht wieder eine...
Änderung der Öffnungszeiten - Sachgebiet „Soziales“
26.02.2019 - Mit Wirkung vom 01. März 2019 gelten für das Sachgebiet...
Neuwahl Bezirksvorsteher/in für den Gemeindeteil Nord Edewecht II am 28. Februar 2019
21.02.2019 - Der langjährige Bezirksvorsteher, Herr Horst Hollje und der langjährige stellvertretende...
Straßensperrungen wegen Krötenwanderung
21.02.2019 - Beeinträchtigungen vom 21.02.2019 bis voraussichtlich zum 20.04.2019 Wie in den vergangenen...
Förderprogramm für Existenzgründer-/innen
28.01.2019 - Zum 01.01.2019 ist die neue Richtlinie zur Förderung von Existenzgründungen...
Kultur-Programm 2019
14.01.2019 - Das Kultur-programm des Edewechter Kulturprogramms ist online....
Raumordnungsverfahren für die Planung der 380-kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg abgeschlossen
12.11.2018 - Das Raumordnungsverfahren für die Planung der 380-kV-Leitung Conneforde - Cloppenburg...
Ankündigung von Baugrunduntersuchungen zwischen Kayhauserfeld und Achternmeer
12.11.2018 - Im Rahmen der Planungen für die neue 380-kV-Leitung Conneforde -...

Parking dla samochodów ciężarowych

Parking Industriestraße płatny
Godziny otwarcia: codziennie w godz. 0:00 - 24:00

 

Regulamin parkingu:

1. Na terenie całego parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego (StVO).

2. Korzystanie z parkingu jest płatne. Opłata pobierana jest ryczałtem za każde rozpoczęte 24 godziny i płatna jest natychmiast po zaparkowaniu samochodu ciężarowego.

3. Bilet parkingowy należy zabezpieczyć i umieścić za przednią szybą w sposób zapewniający dobrą czytelność z zewnątrz.

4. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów ciężarowych. Do parkowania bez specjalnych uprawnień należy używać wyłącznie oznakowanych miejsc parkingowych o numerach od 1 do 10.

5. Korzystanie z parkingu odbywa się na własne ryzyko. Prowadzący parking nie odpowiada za szkody na życiu i zdrowiu osób, szkody rzeczowe i majątkowe, w szczególności w przypadku uszkodzenia, włamania lub kradzieży samochodu oraz za szkody przy przestawianiu lub odholowywaniu bezprawnie i/lub błędnie zaparkowanych pojazdów.

6. Niedozwolone jest używanie otwartego ognia, tankowanie pojazdów, wykonywanie prac związanych z naprawą i czyszczeniem, pozostawianie na dłużej pracującego silnika, parkowanie pojazdów niedopuszczonych do ruchu lub uszkodzonych oraz odstawianie przyczep/naczep i wszelkich innych przedmiotów.

7. Korzystanie z kontenera sanitarnego jest bezpłatne dla kierowców pojazdów i osób towarzyszących, o ile mogą wylegitymować się kartą parkingową potwierdzającą prawo do korzystania z parkingu. Za korzystanie z natrysków pobierana jest opłata.

8. Z parkingu i jego wyposażenia należy korzystać we właściwy sposób. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt parkującego.

9. Czyszczenie parkingu i urządzeń sanitarnych wykonywane jest przez właściciela, jednak użytkownik zobowiązany jest natychmiast usunąć zanieczyszczenia, za które odpowiada. W przeciwnym razie właściciel upoważniony jest do zlecenia usunięcia tych zanieczyszczeń na koszt parkującego.

10. Pojazdy zaparkowane wbrew przepisom lub zakazom zostaną odholowane za odpłatą.